جشنواره و نمایشگاه شکرستان ،‌ خلاقیت ، نوآوری و توسعه صنعت گردشگری

باسم حمادی: نقش و تاثیر صنعت نمایشگاهی در رشد و رونق اقتصاد، تقویت صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری آن چیزی است که می بایست در عمل به آن پایبند بود و بر مبنای آن برنامه‌ریزی و عمل نمود.مهمترین تأثیر برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری قرار گرفتن سیاستگذاران ، متولیان و صاحبنظران این صنعت در کنار یکدیگر و […]

باسم حمادی: نقش و تاثیر صنعت نمایشگاهی در رشد و رونق اقتصاد، تقویت صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری آن چیزی است که می بایست در عمل به آن پایبند بود و بر مبنای آن برنامه‌ریزی و عمل نمود.مهمترین تأثیر برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری قرار گرفتن سیاستگذاران ، متولیان و صاحبنظران این صنعت در کنار یکدیگر و ایجاد فرصتی برای بررسی چالش‌های مشترک و یافتن راهکار برای افزایش فروش می باشد

با ذکر این مقدمه ،‌اختتامیه سومین جشنواره و نمایشگاه شکرستان در حالی
برگزار شد که خلاقیت و تعهد پذیری مدیران نیشکر دربرپایی غرفه اقوام ،همچنین آموزش آشتی با طبیعت برای کودکان توسط مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،اماده سازی و تجهیز محوطه سوارکاری با شتر و اسب ،مختطبان زیادی داشت همچنین حضور پررنگ و متعهدانه صنعتگران و مدیران صنایع دستی استان را در قالب بیش از ۳۰غرفه شاهد بودیم .صنعتگرانی که با جان و دل ،هنر دست خود را برای نمایش و فروش عرضه کرده بودند از دست اندرکارانی الهام گرفته بودند که برای ارتقای این بخش لاینفک گردشگری یعنی صنایع دستی با همه توان و بصورت تمام وقت نیروی خود را برای برگزاری بهینه این رویداد بکار بسته بودند.مدیریت زمانی ،رشته محوربودن غرفه ها با رعایت پراکنش جغرافیایی استان. جمله شاخصه های درخشان این رویداد بود.با همه ذوق و شوق صنعتگران ،اما مدیران بخش خدمات و تاسیسات گردشگری علی الخصوص معاون و کارشناسان این بخش و علیرغم همه پروپاگاندای رسانه ای که قبل از برگزاری نمایشگاه در خصوص نقش نداشته خود در این رویداد داشتند،هیچ علایم حیاتی از خود بروز نداده و این پیام را به مخاطبان ودوستداران این صنعت داشتند که ترکیب فعلی مدیریتی این بخش رهاوردی بجز مرگ بالینی گردشگری را ندارد.سرگردانی تورلیدرها و مدیران شرکت های گردشگری در سالن اصلی نمایشگاه بدون حتی حضور یک نماینده موثر از معاونت گردشگری برای رفع مشکل نبود فضا و پیگیری نحوه نمایش ظرفیتهای گردشگری استان چهارفصل خوزستان موضوعی بود که افسوس کارشناسان گردشگری را به همراه داشت.همچنین حضور پس از اختتامیه مدیرکل میراث در روز آخر شکرستان هم از نکات قابل تأمل این جشنواره بود که حامل پیامهای ویژه ای می باشد.