کلافه های ناتمام!

دکتر فاضل خمیسی : وزیر آموزش و پرورش امروز صبح جمعه (۱۴۰۲/۱۱/۲۰) به همراه هیأت مربوطه وارد فرودگاه آبادان شد و مورد استقبال مسوولان استان قرار گرفت… اصلاً کاری به ضرورت و هدف و هزینه های مرتبط با این ماموریت ندارم، که خود جای «اماهای» بسیاری است. اما میتوان گفت ؛ آموزش و پرورش خوزستان […]

دکتر فاضل خمیسی : وزیر آموزش و پرورش امروز صبح جمعه (۱۴۰۲/۱۱/۲۰) به همراه هیأت مربوطه وارد فرودگاه آبادان شد و مورد استقبال مسوولان استان قرار گرفت… اصلاً کاری به ضرورت و هدف و هزینه های مرتبط با این ماموریت ندارم، که خود جای «اماهای» بسیاری است.

اما میتوان گفت ؛ آموزش و پرورش خوزستان با آن رتبه های شرم آور و وضعیت فلاکت بار کیفیت آموزشی و حتی سخت افزاری در یک مورد «سرآمد» است و آنهم استفاده از لشکر دانش آموزان برای استقبال از مسوولان در هر رده می‌باشد !!
نگارنده شاهد این رویه ی غلط از استقبال بوده که دانش آموزان گُل به دست منتظر بودند که فلان مسوول از طاق نصرتی که به دستور مدیر مدرسه یا معاون درست شده ، عبور کند، در این انتظار چه بسا بیشمار دانش آموزان دختری که از فرط خستگی بی حال شده و حتی بر زمین افتادند.

این رسم غلط استفاده از کودکان و بخصوص دختر در استقبال از مسوولان بدلیل آسیب های تربیتی و حتی اجتماعی سالیان سال است که در کشورهای توسعه یافته کنار گذاشته شده اما برنامه ریزان اینجا! گویا هنوز به «لوبیای سحر آمیز» باور دارند !

اینکه در صبح زود جمعه و شاید قبل از اذان، دانش آموزان را جهت اهدای گُل و خیرمقدم گویی به فرودگاه برده و آنها را برای تشریف فرمایی مقام عالی وزارت اینگونه به زحمت و کلافه بیاندازیم نشان میدهد «ما» در الفبای برنامه ریزی و رفتار اجتماعی لنگ میزنیم…

ظریفی میگفت : در فرودگاه بِرن سوئیس ۵۰ ساعت با شکل و شمایل های مختلف نصب هستند که حتی در ثانیه با هم اختلاف ندارند. اماچهار ساعت نصب شده در «میدان ساعت» اهواز هر کدام ساعتی از روز را نشان میدهند و هیچوقت نشده حتی برای یکروز از نظر «ساعت» با هم منطبق باشند، دقیقه و ثانیه پیشکش!!
برسیم به استقبال بعدی…