هیاتی از کمیسیون عمران مجلس از متروپل بازدید کرد

رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از اعضای این کمیسیون از محل آواربرداری متروپل بازدید کردند.محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در محل ساختمان متروپل از آخرین وضعیت آواربرداری مطلع شدند. در این بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس با مردم و تیم‌های امدادی و خدمات‌رسان […]

رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از اعضای این کمیسیون از محل آواربرداری متروپل بازدید کردند.محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در محل ساختمان متروپل از آخرین وضعیت آواربرداری مطلع شدند. در این بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس با مردم و تیم‌های امدادی و خدمات‌رسان در منطقه گفت‌وگو و راهکارهای سرعت‌بخشی به روند آواربرداری را بررسی کردند.در این بازدید مجتبی یوسفی نماینده اهواز و رضا رضایی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان به همراه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.