فاضل خمیسی : باید اعتماد مردم را بازگرداند ، انباشت وعده ها و تکثیر شعارها جامعه را بن بست می کشاند

باید اعتماد مردم را بازگرداند ، انباشت وعده ها و تکثیر شعارها جامعه را بن بست می کشاند.دکتر فاضل خمیسی در همگفت با جمعی از اهالی روستای مکسر بخش اسماعیلیه اهواز گفت : فرصت ها ، نیازها ، مطالبات و ظرفیت های جامعه در قالب برنامه و قانون فعال سازی و عملیاتی می شوند و […]

باید اعتماد مردم را بازگرداند ، انباشت وعده ها و تکثیر شعارها جامعه را بن بست می کشاند.دکتر فاضل خمیسی در همگفت با جمعی از اهالی روستای مکسر بخش اسماعیلیه اهواز گفت : فرصت ها ، نیازها ، مطالبات و ظرفیت های جامعه در قالب برنامه و قانون فعال سازی و عملیاتی می شوند و لازمه تحقق این فرآیند وجود نیروی انسانی دانش محور و کارآمد با توان ریسک پذیری می باشد. شایسته سالاری ، برنامه جامع و قانون مداری ، تبعیض ، تخلف و فساد را به حداقل می رساند .در واقع مجلس کار ریل گذاری و پیشبرد این فرآیند و نظارت بر آن را بعهده دارد این در حالی است که امروز شاهد فاصله گرفتن مرکز قانون گذاری از تکالیف اصلی و اشتغال نمایندگان به کارهای اجرایی و تبدیل دفاتر آنان به بنگاه کاریابی نورچشمی‌ها هستیم

خمیسی افزود : در سال زراعی گذشته پس از ۶ ماه دولت مطالبات خرید تضمینی گندم را به کشاورز پرداخت و او را متحمل بدهی و هزینه های مضاعف می کند در مقابل نمایندگان بجای تبدیل موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی به حکم قانونی در بودجه سالانه و تصویب رقم واقعی آن ، مشغول گفتگو با رسانه ها و نطق های آتشین می شوند که در نهایت حاصلی برای مردم ندارد.

دکتر فاضل خمیسی در ادامه گفت : بارها نمایندگان و مسئولان عالی و میانه شعار بومی گزینی در استخدام ها را سر داده‌اند اما در مقابل هیچ قانون الزام آوری در این خصوص در قالب طرح ارائه و تصویب نکرده اند در حالی که می توان با ارائه طرح این موضوع را به حکم قانونی تبدیل نمود.

دکتر فاضل خمیسی در پایان اظهار کرد : در سال های اخیر اعتماد جامعه به شدت آسیب دیده است و همین امر در فضای کشور سنگینی می کند پس برای مشارکت حداکثری و هدایت پروسه مطالبه گری از کف خیابان به سمت صندوق باید اعتماد مردم را بازگرداند . بدون تردید انباشت وعده ها و تکثیر شعارها جامعه را بن بست می کشاند و به اعتماد شهروندان آسیب وارد می کند