عضو شورای شهر : باید در اهواز عزای عمومی اعلام شود

عضو شورای شهر اهواز در واکنش به حادثه آتش سوزی در یکی از قهوه خانه های شهر گفت: امیدوارم مسئولین از هر اقدامی برای کاهش غم ها و تالمات بازماندگان دریغ نداشته باشند. پیشنهاد می کنم به سبب عمق فاجعه، یک روز در شهر اهواز عزای عمومی اعلام شود.عبدالرحیم قنوات اظهار داشت : بدون هیچ […]

عضو شورای شهر اهواز در واکنش به حادثه آتش سوزی در یکی از قهوه خانه های شهر گفت: امیدوارم مسئولین از هر اقدامی برای کاهش غم ها و تالمات بازماندگان دریغ نداشته باشند. پیشنهاد می کنم به سبب عمق فاجعه، یک روز در شهر اهواز عزای عمومی اعلام شود.عبدالرحیم قنوات اظهار داشت : بدون هیچ گونه تسامحی باید استانداردهای ایمنی در اماکن عمومی اجرا شود و در این زمینه نیازمند همکاری بین بخشی و حمایت ویژه نهادهای عمومی در استان می باشیم.

اجرای شاخص های ایمنی در برابر حریق که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک سند بالادستی و قانونی مبنای عمل می باشد باید بدون کم و کاست و ذره ای تسامح در دستور کار قرار گیرد چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ جان شهروندان در شهر وجود ندارد.علی رغم تلاش هایی که سازمان آتش نشانی شهرداری نموده متاسفانه به دلیل عدم همکاری صنوف متولی، در زمینه اعطای گواهی ایمنی به واحدهای تجاری و نیز آموزش هایی که می تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و کاهش تبعات حوادث پیش آمده داشته باشد، موفق نبوده ایم. این حادثه دردناک باید باعث شود که یک بازنگری جدی و اساسی در وضعیت ایمنی واحدهای تجاری و به ویژه اغذیه فروشی ها و قهوه خانه های سطح شهر صورت گیرد.

به نظر می رسد در اهواز باید یک اراده جدی و عزم عمومی برای ایمن سازی اماکن عمومی و تجاری به وجود آید و ضمن حمایت از ایجاد اشتغال و صیانت از کسب و کارهای خُرد، تذکرات لازم برای ایمن سازی اماکن اعلام و در نهایت به عنوان آخرین راه حل نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای فاقد مجوز اقدام شود. مجموعه اداره کار نیز می بایست با سرکشی ها و بازرسی هایی که صورت می دهد هم وضعیت نیروی انسانی اماکن تجاری را بررسی و مواد قانونی را اجرا کند و هم حساسیت لازم را نسبت به ایمنی و وضعیت نیروی کار داشته باشد. در اولین جلسه شورای شهر در سال ٩٧، آمادگی داریم هر تصمیمی که باعث شود بخشی از رنج ها و آلام بازماندگان و آسیب دیدگان این حادثه کاهش یابد اتخاذ نماییم.