کفیل استاندار خوزستان بر لزوم برنامه‌ریزی برای کمترین خسارت در دامپروری، آب شرب و کشاورزی در تابستان تاکید کرد

کفیل استاندار خوزستان گفت: تمامی دستگاه‌های متولی در تابستان پای کار باشند تا با یک برنامه‌ریزی کمترین خسارت را در بخش دامپروری، آب شرب و کشاورزی داشته باشیم.آقارضا فتوحی روز دوشنبه ١٣ تیرماه در جلسه مدیریت مصرف آب استان با بیان اینکه باید در تابستان در مسائل دامپروری، آب شرب و کشاورزی کمترین خسارت را […]

کفیل استاندار خوزستان گفت: تمامی دستگاه‌های متولی در تابستان پای کار باشند تا با یک برنامه‌ریزی کمترین خسارت را در بخش دامپروری، آب شرب و کشاورزی داشته باشیم.آقارضا فتوحی روز دوشنبه ١٣ تیرماه در جلسه مدیریت مصرف آب استان با بیان اینکه باید در تابستان در مسائل دامپروری، آب شرب و کشاورزی کمترین خسارت را داشته باشیم، اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی که در خوزستان باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت مصرف منابع آبی موجود در استان است.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها در استان بویژه در حوضه کرخه باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرند تا بتوانیم به کشاورزان کمک کنیم و از این مرحله با یک برنامه ریزی و کمترین خسارت، عبور کنیم.فتوحی با اشاره به بیمه محصولات کشاورزی عنوان کرد: بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی به صورت ویژه پای کار باشند که در بحث بیمه بخشی از محصولات کشاورزی مشکلی به‌وجود نیاید.وی ادامه داد: در خصوص مه پاش‌ها نیز سازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی بنیاد مستضعفان سریع‌تر این موضوع را به نتیجه برساند که در بحث دام‌ها و گاومیش‌ها هیچگونه خسارتی نداشته باشیم.