حاج حسن عبدالخانی مردی نواندیش در قامت مصلح اجتماعی

نعیم حمیدی : کارکردها و نقش ها همواره تابلوی بلند اندیشه ، نگاه و باور افراد و چهره هاست ، چه رفتارها ریشه در افکار عمیق و انیق داشته باشد به همان اندازه بزرگ ، تاثیرگذار و ماندگار خواهند بود بدون تردید در طلیعه جریان روشنگری ، تعلیم و تنویر جامعه همواره افرادی صاحب فضل […]

نعیم حمیدی : کارکردها و نقش ها همواره تابلوی بلند اندیشه ، نگاه و باور افراد و چهره هاست ، چه رفتارها ریشه در افکار عمیق و انیق داشته باشد به همان اندازه بزرگ ، تاثیرگذار و ماندگار خواهند بود

بدون تردید در طلیعه جریان روشنگری ، تعلیم و تنویر جامعه همواره افرادی صاحب فضل و خرد همچون دانشمندان ، نویسندگان، اصحاب رسانه ، سیاستمداران ، متخصصان و مهندسان قرار دارند که هر کدام به فراخور توان ، دانش و بستر موجود خدمات و آثار ماندگاری را به یادگار گذاشته و نسل ها را به سوی صلاح و مصلحت رهنمون ساخته اند

از جمله لایه های موثر و نقش آفرین در جامعه ، مصلحان اجتماعی هستند ، این طبقه از یک جامعه شناس متبحر گرفته تا یک ریش سفید و فعال اجتماعی همگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی، پمپاژ امید در جامعه و مقابله با ناهنجاری ها گام های بلند و استواری را برداشته و از گسست عمیق تر میان نسل ها جلوگیری کرده اند

از جمله مصلحان اجتماعی و چهره های سازنده در خوزستان که به تناسب درک و نفوذ خود نقش مهمی در حوزه تحکیم همبستگی اجتماعی و کاهش نزغ ها و نزاع ها ایفا کرد ، زنده یاد شیخ حسن عبدالخانی از بزرگان قبایل بنی لام بود

این مرد که به فروتنی ، خیرخواهی ، بخشش ، حُسن خلق و گستردگی روابط اجتماعی مشهور بود توانست بعنوان فردی موثر برای اصلاح اجتماعی و همچنین توانمندسازی اقتصادی جامعه محل زیست خود گام های بزرگی را بردارد و الگویی روزآمد و قابل توجهی از زعامت قبیله ارائه نماید

آثار رفتار و تعامل سازنده شیخ حسن در قامت یک مصلح اجتماعی را بخوبی می توان  میان افراد قبیله ، خانواده و دوستان او جستجو و ملاحظه کرد

تندخویی ، انتقام جویی ، بدخواهی ، چالش آفرینی ، عصبیت کور و جانبداری قبیله ای بدور از قسط با هدف نفی حق ، صفات ناپسندی است که در شخصیت و رفتارهای اجتماعی و تعاملات حاج حسن راه نداشت و همین امر از وی چهره ای محبوب و ماندگار ساخت که اینک همگان خود را صاحب عزا و داغدیده درگذشت او می دانند

اینجانب به سهم خود مصیبت درگذشت حاج شیخ حسن عبدالخانی را به عموم مردم خوزستان بویژه قبایل خوشنام بنی لام تسلیت و تعزیت می گویم