گزارش میدانی از روستاهای واقع در محاصره سیلاب رودخانه دز – ۲

روستاهای سید سلمان ، سید نبی ، سید ایدیم و قلعه الحایی بدلیل افزایش آورده رودخانه و گشودن دریچه های تنظیمی سد دز ، حدود ۷ روز است که در محاصره سیلاب قرار گرفته و تاکنون بیش از ۴۰۰ هکتار و جاده ارتباطی روستای سید ایدیم به شهر الحایی زیر آب رفته است.

گزارش میدانی از روستاهای بخش مرکزی اهواز واقع در محاصره سیلاب رودخانه دز – ۲

روستاهای سید سلمان ، سید نبی ، سید ایدیم و قلعه الحایی بدلیل افزایش آورده رودخانه و گشودن دریچه های تنظیمی سد دز ، حدود ۷ روز است که در محاصره سیلاب قرار گرفته و تاکنون بیش از ۴۰۰ هکتار و جاده ارتباطی روستای سید ایدیم به شهر الحایی زیر آب رفته است.

در حال حاضر گروههای مهندسی و راهسازی قرارگاه سازندگی در تلاش اند تا دهانه کانال قلعه الحایی به رودخانه دز را مسدود و از ورود آب به آن ممانعت کنند

تجمع ساکنان و کشاورزان روستاهای حاشیه دز نشان از نگرانی آنان از روزهای آینده و بارش های پیش بینی شده برای روز ۶ بهمن ماه جاری دارد که امید می رود با تقویت سیل بندها و مدیریت صحیح سدها از میزان این نگرانی ها کاسته شود