آهنگ توسعه بخش آب و فاضلاب اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون سریعتر می شود

بررسی راههای توسعه شبکه های آب و فاضلاب شهرستان های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در نشست مشترک معاون وزیر ، نمایندگان اهواز و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه .در راستای بررسی مشکلات ، نیازها و راههای تسریع اجرای پروژه های آب و فاضلاب حوزه انتخابیه اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون بعد از ظهر امروز […]

بررسی راههای توسعه شبکه های آب و فاضلاب شهرستان های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در نشست مشترک معاون وزیر ، نمایندگان اهواز و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه .در راستای بررسی مشکلات ، نیازها و راههای تسریع اجرای پروژه های آب و فاضلاب حوزه انتخابیه اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون بعد از ظهر امروز با هماهنگی و پیگیری نمایندگان اهواز نشست مشترکی با حضور مهندس جانباز معاون وزیر نیرو ، شهردار اهواز ،مدیر عامل آبفای اهواز و مدیرعامل آبفار استان در وزرات نیرو برگزار شد

در این نشست آقایان الباجی ، ساری و یوسفی نمایندگان اهواز با بیان گزارشی جامع از چالش ها و مشکلات بخش آب و فاضلاب بر ضرورت تخصیص اعتبارات بیشتر باهدف تسریع روند احداث و توسعه شبکه ها و همچنین رساندن آب شرب سالم به نقاط محروم و کم برخوردار و تقویت زیرساخت ها تاکید کردند.همچنین شهردار اهواز و مدیران آبفا و آبفار به تشریح طرح های در دست اجرا و میزان نیازها باتوجه به وسعت مشکلات در مناطق مختلف پرداختند.در این نشست جانباز با تشکر از وحدت نظر نمایندگان و مدیران دستگاههای اجرایی وعده کرد تا کل مبلغ مصوب هیات دولت جهت توسعه بخش آب و فاضلاب شهرستان های اهواز، باوی، کارون و حمیدیه به سازمان مربوطه تخصیص و در سال ۹۷ استمرار یابد.