انتخاب هیات رئیسه شورای شهر ملاثانی ؛ مرداسی رئیس و حمیدی بعنوان شهردار انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه شورای شهر و شهردار ملاثانی انتخاب شدند. نخستین نشست شورای اسلامی شهر ملاثانی و پس از تحلیف رسمی اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی انتخاب شدند در این رای گیری ، خلیل مرداسی رئیس، دکتر ناجی غافلی نایب رئیس ، کاظم نیک نام منشی و احمد حمیدی بعنوان خزانه دار برگزیده شدند .همچنین […]

اعضای هیئت رئیسه شورای شهر و شهردار ملاثانی انتخاب شدند. نخستین نشست شورای اسلامی شهر ملاثانی و پس از تحلیف رسمی اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی انتخاب شدند در این رای گیری ، خلیل مرداسی رئیس، دکتر ناجی غافلی نایب رئیس ، کاظم نیک نام منشی و احمد حمیدی بعنوان خزانه دار برگزیده شدند .همچنین مهندس محمد حمیدی شهردار فعلی ملاثانی با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر، در سمت خود ابقا شد.