عملیات كاشت 400 اصله نهال كانوكارپوس در کوی قدس ملاثانی

عمليات كاشت 400 اصله  نهال  كانوكارپوس در بلوار خيابان 21 كوي قدس به اجرا در آمد. به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،در جهت بهسازی معابر و هسته مركزي شهر ،عمليات كاشت 2000 اصله نهال گل اطلسي در سطح شهر انجام شد. در عملياتي ديگر نيز  كاشت گل هميشه بهار،اطلسي ،را با هدف  توسعه […]

عمليات كاشت 400 اصله  نهال  كانوكارپوس در بلوار خيابان 21 كوي قدس به اجرا در آمد. به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،در جهت بهسازی معابر و هسته مركزي شهر ،عمليات كاشت 2000 اصله نهال گل اطلسي در سطح شهر انجام شد. در عملياتي ديگر نيز  كاشت گل هميشه بهار،اطلسي ،را با هدف  توسعه فضاي سبز و ايجاد چشم اندازي زيبا از معابر شهري ، به مرحله اجرا در آمد.

5c3a8f7c-58d8-43df-be26-d088a1b77985_20140418_113031

افزايش سرانه فضاي سبز در فضاهای شهری مانند پارک ها که در آن از عناصر طبیعی استفاده شده است، جدا از فواید زیبا شناختی ، فیزیولوژیکی و بهداشتی می تواند مزایای اجتماعی دیگر نیز داشته باشند.خصوصا‍ً درختان و گیاهان در فضاهای عمومي به یکپارچه سازی و تعادل بین افراد جامعه منجر شده و توسعه روابط اجتماعی را بهبود می بخشند

00011