آیة الله وحید خراسانی:پرسیدم این شیخ کیست که امام خمینی اینهمه به او اعتماد دارد، جواب دادند، ایشان اشیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی است

آیت الله وحید خراسانی نکته ای در باره عدم نتیجه گیری در مذاکرات هسته ای متذکر شدند و گفتند اسراییل و سعودی از نتیجه مطلوب ممانعت کردند و راه قطعی این است که اقای هاشمی به عربستان سفر کند.آیت الله وحید خراسانی در دیدار رئیس دانشگاه آزاد، ماجرای نخستین دیدار خود با آیت الله هاشمی […]

آیت الله وحید خراسانی نکته ای در باره عدم نتیجه گیری در مذاکرات هسته ای متذکر شدند و گفتند اسراییل و سعودی از نتیجه مطلوب ممانعت کردند و راه قطعی این است که اقای هاشمی به عربستان سفر کند.آیت الله وحید خراسانی در دیدار رئیس دانشگاه آزاد، ماجرای نخستین دیدار خود با آیت الله هاشمی رفسنجانی را بازگو کرد. معاون فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد، بخشی از سخنان آیت الله وحید خراسانی را در صفحه ی شخصی خود قرار داده، که متن آن در زیر می آید:

25068_350

آیت الله وحید خراسانی نکته ای در باره عدم نتیجه گیری در مذاکرات هسته ای متذکر شدند و گفتند اسراییل و سعودی از نتیجه مطلوب ممانعت کردند و راه قطعی این است که اقای هاشمی به عربستان سفر کند.چند بار تاکید کردند که باید این سفر انجام شود چون تنها شخصیتی که می تواند عربستان را مجاب کند اقای هاشمی است سفر او به نفع جهان اسلام و ایران است.ایشان فرمودند اقای هاشمی را سالیان متمادی است که می شناسم از همان اول انقلاب و خاطره ای تعریف کرد که وقتی اقای خمینی امدند من وقت خواستم که خدمت ایشان برسم فوری وقت دادند و من (ایت اله وحید ) به ملاقات ایشان رفتم اقای وحید ادامه داد که من کنار اقای خمینی نشستم و روبروی ما اقای اشراقی داماد اقای خمینی نشسته بود دیدم یک شیخ جوانی امد و فردی را مطرح کرد و گفت این اقا خوب است والی (استاندار) اصفهان باشد و ایشان قبول کرد چند دقیقه بعد امد و فرد دیگری را به اقای خمینی معرفی کرد و گفت این اقا مناسب است استاندار فلان استان باشد بازهم او تایید کرد دوباره امد خدمت اقای خمینی و گفت اقای امامی کاشانی مناسب است مسیول مدرسه سپهسالار باشد باز هم اقای خمینی قبول کرد ایت اله وحید ادامه داد برای من عجیب بود پیش خود گفتم این شیخ کیست که رهبر انقلاب اینهمه به او اعتماد دارد و حرف او را می پذیرد رو کردم به اقای اشراقی و گفتم این شیخ کیست او هم جواب داد ایشان اشیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی است …