معاون وزیر نیرو: به 6000 روستا در کشور با تانکر آبرسانی می شود

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: به شش هزار روستا در کشور به دلیل خشک شدن چشمه ها و قناتها با تانکر سیار آبرسانی می شود.’رحیم میدانی’ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: روستاهای کم آب و دچار بحران در تمام مناطق حتی در شمال غرب و شمال شرق کشور […]

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: به شش هزار روستا در کشور به دلیل خشک شدن چشمه ها و قناتها با تانکر سیار آبرسانی می شود.’رحیم میدانی’ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: روستاهای کم آب و دچار بحران در تمام مناطق حتی در شمال غرب و شمال شرق کشور پراکنده هستند.وی گفت: در چارچوب فعالیتهای دولت اقدامات خوبی به لحاظ تامین اعتبار برای تامین آب شرب شهری و روستایی و توانبخشی آبهای زیرزمینی پیش بینی شده است.معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش سطح آبهای زیرزمینی افزود: سفره های آب زیرزمینی در کشور اکنون با کاهش 110 میلیارد مترمکعبی روبرو است.

وی گفت: این میزان در استان خراسان رضوی 1.2 میلیارد مترمکعب برآورد می شود.میدانی با بیان اینکه وضعیت منابع آب در کل بحرانی است افزود: اکنون 78 درصد از منابع زیرزمینی در کشور بحرانی است لذا مدیریت اصولی منابع آب زیرزمینی مستلزم همکاری همه نهادها است.وی میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون را خوب ارزیابی و بیان کرد: با این وجود با چند ماه بارندگی مطلوب نمی توان وضعیت بارش کلی در سال را ارزیابی کرد.معاون وزیر نیرو در امور آب وفاضلاب با اشاره به وضعیت تامین آب شرب مشهد نیز گفت: به دنبال اقدامات انجام شده و اجرای سد دوستی قرار است تا سال 1410 مشکلی به لحاظ تامین آب مشهد نداشته باشیم درحالی که گاهی نگرانیهای ناشی از کاهش ورودی آب به سد دوستی وجود دارد.