حاشیه های بیست و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز

در بیست وهشتمین جلسه شورای شهر اهواز که عصر دوشنبه در محل شورای اسلامی این شهر برگزار شد جانعلی خورشیدی در نطق پیش از دستورخود گفت:یکی از اهداف اعضای شورای چهارم شهر اهواز این است که این شورا به جایگاه واقعی خود برسد تا بتوان خدماتی در خور شان به مردم شهر اهواز ارایه بدهیم […]

در بیست وهشتمین جلسه شورای شهر اهواز که عصر دوشنبه در محل شورای اسلامی این شهر برگزار شد جانعلی خورشیدی در نطق پیش از دستورخود گفت:یکی از اهداف اعضای شورای چهارم شهر اهواز این است که این شورا به جایگاه واقعی خود برسد تا بتوان خدماتی در خور شان به مردم شهر اهواز ارایه بدهیم .

دراین زمان یکی از شهروندان اهوازی که در این جلسه حضورداشت در پاسخ به وی گفت:تاکنون که چیزی از اعضاء شورای شهر اهواز ندیده ایم ومعلوم نیست چرا اعضای شورا با این همه دغدغه خدمت به مردم اما تاکنون هیچ اقدامی برای حل مشکلات شهروندان اهوازی انجام نداده اند.

*در این جلسه همچنین عباس عموری نماینده رانندگان بخش خصوصی اهواز از عملکرد شهرداری نسبت به نصب دستگاه های کارت خوان بدون هماهنگی با رانندگان بخش خصوصی وکسر ۱۷ و۸ صدم درصد از درآمدهای رانندگان از سوی شهرداری اهواز اعتراض کرد.

در این خصوص ابراهیم نوشادی ،معاون برنامه ریزی و توسعه شهر داری اهواز گفت:نصب دستگاه ها ی کارت خوان بر اساس دستور العمل وزارت کشور انجام شده و در زمینه اختصاص یارانه نیز از ابتدای امسال تاکنون یارانه ای در این زمینه به شهرداری اهواز نداده است.

*حسین حیدری دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز در خصوص مشکلات روستاییان برومی گفت:محدوده شهر اهواز تا حوالی پل صنایع فولاد درمسیر جاده اهواز به ماهشهر است اما شهرداری می تواند تا پیش از تعیین حریم های جدید وتقسیمات کشوری به این منطقه خدمات رسانی کند.

*جانعلی خورشیدی عضو دیگرشورای شهراهواز گفت:صدای قوم بختیاری در اعتراض به سریا ل سرزمین کهن به گوش رییس جمهور ومسوول کشور رسیده است واز قوم ولایت مدار بختیاری می خواهیم از مسائل بحث برانگیز دوری کنند.

*در ادامه بیست و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز سید محمد حسین معمر ،نماینده بسیج زرگان به بیان مشکلات این منطقه پرداخت و از روح الله فخر الدین شهردار منطقه سه اهواز به دلیل عدم ارایه خدمات شهری به این منطقه انتقاد کرد.

*در این جلسه سید مهدی آلبوشکه ،عضو شورای شهر اهواز وقت نطق پیش از دستور خود را به نماینده بسیج زرگان داد که این امر مود اعتراض آذر زمانپور دیگر عضواین شورا قرار گرفت