بازهم بخشی از پل شناور عنافجه زیر آب رفت

بازهم بخشی از پل شناور عنافجه زیر آب رفت.درپی افزایش آورده کارون جهت تامین حقابه کشت تابستانه ، دو طرف پل شناور عنافجه به ملاثانی زیر آب رفت و علاوه بر توقف عبور و مرور وسایط نقلیه سبک و موتورسیکلت ها ، تردد پیاده شهروندان نیز با چالش همراه و بسیاری از اهالی برای رفتن […]

بازهم بخشی از پل شناور عنافجه زیر آب رفت.درپی افزایش آورده کارون جهت تامین حقابه کشت تابستانه ، دو طرف پل شناور عنافجه به ملاثانی زیر آب رفت و علاوه بر توقف عبور و مرور وسایط نقلیه سبک و موتورسیکلت ها ، تردد پیاده شهروندان نیز با چالش همراه و بسیاری از اهالی برای رفتن به محل کار ، خرید روزانه و نیز دانش آموزان و معلمان جهت حضور در مراکز آموزشی با مشکل مواجه شدند

امید است باتوجه به وعده مسئولان راه و شهرسازی و استاندار خوزستان شاهد تکمیل ساخت و بهره برداری از پل ثابت در روزهای آینده باشیم