خورشیدی : مردمداری، پاکدستی و فساد ستیزی از اصول کارکنان امور مالیاتی است

مردمداری، پاکدستی و فساد ستیزی از اصول کارکنان امور مالیاتی است.به گزارش روابط عمومی روز گذشته با حضور جناب آقای خورشیدی مدیرکل امور مالیاتی خوزستان به همراه معاون درآمدهای مالیاتی شهرستانهاو کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان امیدیه رئیس اداره امور حسابرسی آن شهرستان معارفه گردید. خورشیدی با بیان اینکه مردمداری، پاکدستی و فساد ستیزی از […]

مردمداری، پاکدستی و فساد ستیزی از اصول کارکنان امور مالیاتی است.به گزارش روابط عمومی روز گذشته با حضور جناب آقای خورشیدی مدیرکل امور مالیاتی خوزستان به همراه معاون درآمدهای مالیاتی شهرستانهاو کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان امیدیه رئیس اداره امور حسابرسی آن شهرستان معارفه گردید.

خورشیدی با بیان اینکه مردمداری، پاکدستی و فساد ستیزی از اصول کارکنان امور مالیاتی است افزود: نقش ادارات امور مالیاتی در تامین و وصول درآمد های مالیاتی بسیار پررنگ است.مدیر کل امور مالیاتی خوزستان افزود:عدالت محوری و مقابله با فرار مالیاتی  محورهای اصلی این اداره کل است و قانون سامانه فروشگاهی مبین این مهم است.

وی افزود:تعامل سازنده با مودیان مالیاتی در کنار تحقق درآمدهای مالیاتی با انجام  به موقع  فرآیند های مالیاتی مد نظر است وضروری است همکاران با توجه به  اهمیت  جایگاه درآمدهای مالیاتی در نظام اقتصادی تلاش بیشتری نمایند
در پایان از زحمات آقای عبادی سرپرست اداره امور مالیاتی شهرستان امیدیه تقدیر و آقای سید مهرداد رزمجو بعنوان رئیس اداره امور مالیاتی معارفه گردید.