آیت الله فرحانی :رسوب نهاده های دامی و کشاورزی در انبارهای بندر امام موجب تحمیل هزینه هنگفت بر دامداران و کشاورزان شده است

رسوب نهاده های دامی و کشاورزی در انبارهای بندر امام موجب تحمیل هزینه هنگفت بر دامداران و کشاورزان شده است. در راستای پیگیری مطالبات و گزارشات دامداران استان بویژه در موضوع تامین نهاده های مورد نیاز ، آیت الله فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به همراه دادستان عمومی و انقلاب و جمعی […]

رسوب نهاده های دامی و کشاورزی در انبارهای بندر امام موجب تحمیل هزینه هنگفت بر دامداران و کشاورزان شده است. در راستای پیگیری مطالبات و گزارشات دامداران استان بویژه در موضوع تامین نهاده های مورد نیاز ، آیت الله فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به همراه دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از مسئولان ماهشهر روز پنج شنبه ۲ آذر ۱۴۰۲از انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام در بندر امام بازدید و نسبت به دپو و رسوب نهادهای مورد نیاز دامداران و کشاورزان در انبارها بدلیل بروکراسی اداری انتقاد کرد و گفت : رسوب نهاده های دامی و کشاورزی در انبارهای بندر امام موجب تحمیل هزینه هنگفت بر دامداران و کشاورزان شده است.نباید گرفتار بروکراسی اداری شد و باعث تشدید مشکلات مردم گردید. از مقامات محترم قضایی درخواست داریم موضوع رسوب نهاده های دامی در انبارها را بررسی و با مقصران احتمالی برخورد حدی و قانونی کنند تا بیش از این شاهد تشدید معضلات دامداران و کشاورزان صبور و جهادگران عرصه تولید نباشیم