متهم به قتل در امیدیه کمتر از ۴۸ ساعت بازداشت شد

دادستان عمومی و انقلاب امیدیه گفت: با کشف یک جسد در ماشین سوخته و مشکوک شدن کارگاهان به صحنه جرم، انجام اقدامات اطلاعاتی و دستور قضایی، متهم به قتل شناسایی و بازداشت شد.رحمان بن سعید گفت: با اعلام تصادف منجر به آتش سوزی و فوت یک نفر سرنشین آن، پلیس آگاهی در صحنه حاضر شد […]

دادستان عمومی و انقلاب امیدیه گفت: با کشف یک جسد در ماشین سوخته و مشکوک شدن کارگاهان به صحنه جرم، انجام اقدامات اطلاعاتی و دستور قضایی، متهم به قتل شناسایی و بازداشت شد.رحمان بن سعید گفت: با اعلام تصادف منجر به آتش سوزی و فوت یک نفر سرنشین آن، پلیس آگاهی در صحنه حاضر شد که باتوجه به مشکوک شدن به شیوه تصادف، دستور قضایی برای انجام تحقیقات صادر و متهم در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و بازداشت شد. وی با بیان اینکه متهم پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد، افزود: وی جهت تکمیل تحقیقات و انگیزه ارتکاب قتل، تحویل ضابطین شد.