تصاویر زیرخاکی از مراسم شبیه خوانی در روستای مچریه از دشت آزادگان

شبیه خوانی یا (دایره) از جمله مظاهر ملموس میراث عاشورایی مناطق مختلف استان خوزستان است که در شهر حر و بیت چریم شوش پایه گذاری و سپس به نقاط دیگر همچون اهواز ، دشت آزادگان ، حویزه ، رفیع ، خرمشهر و آبادان و از انجا به حله عراق گسترش یافت روستای مچریه از جمله […]

شبیه خوانی یا (دایره) از جمله مظاهر ملموس میراث عاشورایی مناطق مختلف استان خوزستان است که در شهر حر و بیت چریم شوش پایه گذاری و سپس به نقاط دیگر همچون اهواز ، دشت آزادگان ، حویزه ، رفیع ، خرمشهر و آبادان و از انجا به حله عراق گسترش یافت

روستای مچریه از جمله نقاطی است که پیش از جنگ تحمیلی محل اجرای مراسم شبیه خوانی بود که امروز برخی تصاویر زیرخاکی مربوط به شبیه خوانی آن در دهه ۶۰ منتشر گردید که تعدادی از انها برای نخستین بار از سوی پایگاه خبری عصر ماخوزستان در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.