گزارش تصویری از عملیات روشنایی معابر و خیابان های ۱۷ روستای بخش اسماعیلیه اهواز

معابر و خیابان های ۱۷ روستای بخش اسماعیلیه اهواز روشن شد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، طرح روشنایی معابر و خیابان های روستاهای سکینه یک، دب حردان، سطامیه، سکینه دو، طاهریه دو، رامزیه یک، مگطوع، خبینه سفلی، بیوض یک، صفحه دو، شمریه، کاظمی دو، تل اسود، مزبان، قجریه یک، بیت واوی و کاظمی یک، […]

معابر و خیابان های ۱۷ روستای بخش اسماعیلیه اهواز روشن شد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، طرح روشنایی معابر و خیابان های روستاهای سکینه یک، دب حردان، سطامیه، سکینه دو، طاهریه دو، رامزیه یک، مگطوع، خبینه سفلی، بیوض یک، صفحه دو، شمریه، کاظمی دو، تل اسود، مزبان، قجریه یک، بیت واوی و کاظمی یک، به منظور تسهیل در تردد و ایمن سازی نقاط حادثه خیز در مدت ۳ ماه توسط بخشداری اسماعیلیه اهواز اجرا شد.