شیخ زائری : عملیات ترمیم و تحکیم سیل بند سه روستای باوی واقع در حاشیه دز انجام شد

بخشدار مرکزی شهرستان باوی از روند اجرای سیل بند روستاهای دهستان عنافجه بازدید کرد.احمد شیخ‌زایری بخشدار مرکزی شهرستان باوی  روز شنبه مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ بمنظور بررسی وضعیت سیل بندها و مسیرهای ارتباطی از روستاهای مسیر رودخانه دز دهستان عنافچه بازدید و از آخرین اقدامات انجام شده مطلع شدند. بخشدار مرکزی در این بازدید اظهار […]

بخشدار مرکزی شهرستان باوی از روند اجرای سیل بند روستاهای دهستان عنافجه بازدید کرد.احمد شیخ‌زایری بخشدار مرکزی شهرستان باوی  روز شنبه مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ بمنظور بررسی وضعیت سیل بندها و مسیرهای ارتباطی از روستاهای مسیر رودخانه دز دهستان عنافچه بازدید و از آخرین اقدامات انجام شده مطلع شدند.
بخشدار مرکزی در این بازدید اظهار داشت که عملیات ترمیم و تحکیم سیل بندهای ۳روستای صفاک ،چم العبید و خاور که در حاشیه رودخانه دز قرار دارند با استفاده از امکانات و تجهیزات شرکت نیشکر در حال انجام است.