تعمیر و اصلاح شکستگی های خط انتقال اصلی روستای قلعه چنعان

سرپرست آبفا شهرستان کارون از تعمیر چهار مورد شکستگی خط انتقال و شبکه روستای قلعه چنعان از توابع بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا کلانشهر اهواز محمود آریا خاکی با بیان این مطلب افزود: نشست زمین و اتصال انشعاب های غیر مجاز در جاده ورودی به روستای قلعه […]

سرپرست آبفا شهرستان کارون از تعمیر چهار مورد شکستگی خط انتقال و شبکه روستای قلعه چنعان از توابع بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا کلانشهر اهواز محمود آریا خاکی با بیان این مطلب افزود: نشست زمین و اتصال انشعاب های غیر مجاز در جاده ورودی به روستای قلعه چنعان، شهرک ربیع و قلعه کوچک منجر به بوجود آمدن شکستگی های مختلف بر روی خط انتقال آب شرب شده بود.

وی بیان کرد: بر اساس دریافت گزارش های مختلف از اهالی شریف روستایی در خصوص افت فشار، کدورت و کاهش کیفیت آب، اکیپ های عملیاتی آبفا شهرستان کارون به محل اعزام و اقدام به اصلاح و تعمیر خط اصلی انتقال آب شرب روستای قلعه چنعان کردند.

آریاخاکی یادآور شد: عملیات عیب یابی و رفع شکستگی های بوجود آمده بر روی این خط انتقال آب ظرف مدت ۴٨ ساعت انجام و مشکل افت فشار و کاهش کیفیت آب حل شد.