پل شناور عنافجه به ملاثانی بسته شد

همزمان با بارش های زمستانی اخیر و در پی افزایش دبی رودخانه کارون ، ایمنی تردد خودروها از روی عرشه پل شناور دهستان عنافجه – ملاثانی کاهش و همین امر موجب توقف عبور و مرور وسایط نقلیه شد علیرغم پیگیری های فرماندار شهرستان و انجام برخی استحکامات توسط دستگاه های اجرایی همچون شرکت نیشکر دهخدا […]

همزمان با بارش های زمستانی اخیر و در پی افزایش دبی رودخانه کارون ، ایمنی تردد خودروها از روی عرشه پل شناور دهستان عنافجه - ملاثانی کاهش و همین امر موجب توقف عبور و مرور وسایط نقلیه شد

علیرغم پیگیری های فرماندار شهرستان و انجام برخی استحکامات توسط دستگاه های اجرایی همچون شرکت نیشکر دهخدا و نیروگاه رامین اما انباشت رسوبات ، کلش ها ، نیزارها و شاخه های شکسته در دو طرف عرشه موجب کندی جریان آب و صعود آن روی کف پل شده که ایمنی تردد را بشدت کاهش داده است

معلمان مدارس روستاهای دهستان عنافجه و روستای شری مری (الهایی) و همچنین دانش آموزان مجبور به طی کردن عرض رودخانه با پای پیاده از روی عرشه پل شناور هستند که لغزندگی و افزایش آورده رودخانه در شرایط کنونی می تواند مخاطرات جانی برای آنان همراه داشته باشد

تامین اعتبار و تکمیل پل ثابت عنافجه - ملاثانی تنها راه کاهش این مخاطرات و پایدارسازی ترددها در دو طرف رودخانه کارون می باشد که امیداست این پروژه از گروکشی های انتخاباتی رها گردد