در نشستی با حضور فرماندار شهرستان ، مسئول کانون پیشکسوتان فوتبال باوی معرفی شد

در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان باوی ،  رئیس و اعضای کانون پیشکسوتان ورزشی استان خوزستان ، مسئول کانون پیشکسوتان فوتبال شهرستان باوی معارفه شد.در این نشست که پیش از ظهر پنج شنبه ۲۲ دی ماه در دفتر فرماندار باوی برگزار گردید ، آقای حاج عبدالرضا حمیدی از پیشگامان فوتبال استان و خادم ورزش منطقه […]

در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان باوی ،  رئیس و اعضای کانون پیشکسوتان ورزشی استان خوزستان ، مسئول کانون پیشکسوتان فوتبال شهرستان باوی معارفه شد.در این نشست که پیش از ظهر پنج شنبه ۲۲ دی ماه در دفتر فرماندار باوی برگزار گردید ، آقای حاج عبدالرضا حمیدی از پیشگامان فوتبال استان و خادم ورزش منطقه از سوی دکتر عزیز دانیالی بعنوان مسئول کانون پیشکسوتان فوتبال شهرستان باوی معارفه و حکم انتصاب وی توسط دکتر احمدرضا صفری فرماندار شهرستان تقدیم شد. همچنین اعضای کانون پیشکسوتان ورزشی استان از دکتر صفری فرماندار شهرستان بعنوان یکی از حامیان و خادمان ورزش و فوتبال استان تقدیر و تجلیل کردند