طرح آبرسانی به روستاهای سخت گذر اندیکا

محمد خانچی معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت : طرح آبرسانی به ۳۱ روستای سخت گذر بخش مرکزی اندیکا توسط شرکت آب و فاضلاب خوزستان در حال اجراست. وی افزود : این طرح از ۲ ماه قبل آغاز شده و جمعیتی بیش از چهار هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.علاوه بر ۱۳ کیلومتر خط انتقال […]

محمد خانچی معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت : طرح آبرسانی به ۳۱ روستای سخت گذر بخش مرکزی اندیکا توسط شرکت آب و فاضلاب خوزستان در حال اجراست.

وی افزود : این طرح از ۲ ماه قبل آغاز شده و جمعیتی بیش از چهار هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.علاوه بر ۱۳ کیلومتر خط انتقال ، احداث تاسیسات ، شبکه توزیع نیز اجرا می‌شود .این طرح نیمه دوم سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.