غزی ، شهردار سوسنگرد (خفاجیه) شد

با اجماع اعضای شورای شهر و اکثریت مطلق آرا دکتر عدنان غزی به سمت شهردار سوسنگرد انتخاب و مصوبه جهت طی شدن فرآیند قانونی به اداره کل امور شهری استانداری خوزستان ارسال شد عدنان غزی سوابق ارزنده ای همچون فرمانداری شوش ، شهرداری کوت عبدالله ، ریاست سازمان موتوری شهرداری اهواز و ریاست حراست سازمان […]

با اجماع اعضای شورای شهر و اکثریت مطلق آرا دکتر عدنان غزی به سمت شهردار سوسنگرد انتخاب و مصوبه جهت طی شدن فرآیند قانونی به اداره کل امور شهری استانداری خوزستان ارسال شد

عدنان غزی سوابق ارزنده ای همچون فرمانداری شوش ، شهرداری کوت عبدالله ، ریاست سازمان موتوری شهرداری اهواز و ریاست حراست سازمان تعزیرات حکومتی استان خوزستان را در کارنامه اجرایی خود دارد

دکتر غزی مدرس دانشگاه ، شاعر ، نویسنده و مترجم چندین اثر ادبی و از چهره های فرهنگی و اجتماعی کشور و خوزستان می باشد