شهردار آبادان خبر داد :

احداث سپتیک در نقاط بحرانی برای کنترل و دفع آبهای سطحی

شهردار آبادان از احداث سپتیک در طیب هشت جهت کنترل و دفع آبهای سطحی خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان، یاسین کاوه پور اظهار داشت: با توجه به فصل بارندگی ها و همچنین مشکلات ناشی از تجمیع آب باران، نیروهای منطقه با جدیت بیشتر به تلاش خود در کنترل و […]

شهردار آبادان از احداث سپتیک در طیب هشت جهت کنترل و دفع آبهای سطحی خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان، یاسین کاوه پور اظهار داشت: با توجه به فصل بارندگی ها و همچنین مشکلات ناشی از تجمیع آب باران، نیروهای منطقه با جدیت بیشتر به تلاش خود در کنترل و مهار آبهای سطحی در منطقه طیب ادامه می دهند.وی افزود: احداث سپتیک در طیب هشت از جمله اقدامات مهمی است که شهرداری آبادان جهت کنترل و دفع آبهای سطحی آن را انجام داده است.