هوای ۲ شهر خوزستان برای گروه‌های حساس ناسالم است

بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور هوای شهرهای شوشتر و مسجدسلیمان در ساعت ۱۱ صبح امروز دوشنبه ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است. بر اساس اعلام این سامانه امروز دوشنبه شاخص هوای شوشتر ۱۱۳ و مسجد سلیمان ۱۴۹ گزارش شده است. ️

بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور هوای شهرهای شوشتر و مسجدسلیمان در ساعت ۱۱ صبح امروز دوشنبه ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

بر اساس اعلام این سامانه امروز دوشنبه شاخص هوای شوشتر ۱۱۳ و مسجد سلیمان ۱۴۹ گزارش شده است.