حادثه متروپل سرمایه‌گذاری در آبادان را کاهش داد

حادثه متروپل سرمایه‌گذاری در آبادان را کاهش داد. معاون استاندار و فرماندار آبادان: بعد از حادثه متروپل میزان سرمایه‌گذاری در آبادان کم شد.بعد حادثه متروپل بسیاری جسارت سرمایه‌گذاری در آبادان را به واسطه موانع ایجاد شده ندارند. وی افزود : مشکلات ایجاد شده در بافت فرسوده شهری ناشی از عدم نظارت شهرداری‌ها است که علاوه […]

حادثه متروپل سرمایه‌گذاری در آبادان را کاهش داد. معاون استاندار و فرماندار آبادان: بعد از حادثه متروپل میزان سرمایه‌گذاری در آبادان کم شد.بعد حادثه متروپل بسیاری جسارت سرمایه‌گذاری در آبادان را به واسطه موانع ایجاد شده ندارند.

وی افزود : مشکلات ایجاد شده در بافت فرسوده شهری ناشی از عدم نظارت شهرداری‌ها است که علاوه بر خسارت مالی باعث صدمات جانی نیز می‌شود