مرحله پایانی تخریب سازه متروپل آبادان آغاز شد

مرحله پایانی تخریب سازه متروپل آبادان آغاز شد.معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مرحله پایانی عملیات تخریب باقی مانده سازه متروپل آبادان روز پنجشنبه آغاز شد. فرهاد آریادوست روز پنجشنبه گفت: قرار بود مرحله پایانی تخریب ساختمان متروپل ۱۸ آذر امسال انجام شود که در اجرا با مشکل روبه رو شد.آریادوست […]

مرحله پایانی تخریب سازه متروپل آبادان آغاز شد.معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مرحله پایانی عملیات تخریب باقی مانده سازه متروپل آبادان روز پنجشنبه آغاز شد.

فرهاد آریادوست روز پنجشنبه گفت: قرار بود مرحله پایانی تخریب ساختمان متروپل ۱۸ آذر امسال انجام شود که در اجرا با مشکل روبه رو شد.آریادوست بیان کرد: مرحله نهایی تخریب باقی مانده ساختمان از امروز آغاز شده و سعی بر این است تا فردا جمعه این ساختمان به طور کامل تخریب شود.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود آخرین مرحله عملیات تخریب باقی مانده ساختمان متروپل آبادان روز جمعه ۱۸ آذر پایان یابد که به دلیل خارج شدن یکی از جک های هیدرولیکی مهار سازه از مدار، این عملیات به پایان نرسید.