تسلیت آبی پوشان ملاثانی به مردم شوشتر

بازیکنان تیم استقلال ملاثانی در آغاز دومین بازی خود در لیگ یک فوتبال کشور ، مقابل استقلال صنعتی خوزستان در اقدامی ارزنده در قالب پیراهن نوشته ی “شوشتر تسلیت” با بازماندگان جانباختگان حادثه تصادف دلخراش شوشتر و ۱۶ گارگر فصلی ابراز همدردی کردند

بازیکنان تیم استقلال ملاثانی در آغاز دومین بازی خود در لیگ یک فوتبال کشور ، مقابل استقلال صنعتی خوزستان در اقدامی ارزنده در قالب پیراهن نوشته ی “شوشتر تسلیت” با بازماندگان جانباختگان حادثه تصادف دلخراش شوشتر و ۱۶ گارگر فصلی ابراز همدردی کردند