نیم نگاهی به کارنامه محفوظی نماینده جوان اما دورنگر آبادان

آوازه بلند محفوظی در اخبار مجلس شورای اسلامی موجب گشت با تأمل، عملکرد و فعالیت های بی سابقه‌ی وی را در مجلس مروری نمائیم.نماینده‌ای که مطالباتِ جزئی و تسکینی، او را از مطالبات اساسی غافل ننموده است. بررسی‌ گزارش‌ها و مقایسه‌ی جنس مطالباتی نمایندگان نشان می‌دهد که محفوظی پدیده انتخابات آبادان، موضوعات ابتدایی از قبیل […]

آوازه بلند محفوظی در اخبار مجلس شورای اسلامی موجب گشت با تأمل، عملکرد و فعالیت های بی سابقه‌ی وی را در مجلس مروری نمائیم.نماینده‌ای که مطالباتِ جزئی و تسکینی، او را از مطالبات اساسی غافل ننموده است.

بررسی‌ گزارش‌ها و مقایسه‌ی جنس مطالباتی نمایندگان نشان می‌دهد که محفوظی پدیده انتخابات آبادان، موضوعات ابتدایی از قبیل خدمات عمومی را بخشی از ابتدایی‌ترین حقوق جامعه دانسته و تحقق آن را جزء وظایف بی‌منت دستگاه‌های اجرایی می‌داند و هرگونه تبلیغات گزارشی تحت عنوان اطلاع رسانی ، به ویژه در بافت‌های قدیمی، نه تنها خدمت مهم و جائز به منت‌گذاری نمی‌داند، بلکه این گزارشات را اسناد اعترافی در خصوص ضعف و یک‌ عمر تأخیر در جذب اعتبار و اجرا می‌داند.

وی اخیراً نیز بعنوان ردیف توسعه عمران شهری، مبلغ هزار و صد میلیارد ریال، برای پوشش بخشی از آسفالت شهر آبادان اعتبار أخذ نموده است. که امید است دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی محلی با دقت لازم برای انتخاب مدیران و مجریان و تاکید بر سلامت اجراء از ظرفیت حاصله بعنوان پشتوانه‌ای توانمند در این دوره نهایت بهره را ببرند.

چرا که کاملاً مبرهن است او با تلاش برای دسترسی به مراکز ظرفیت‌های تصمیم‌‌ساز به عنوان اولین نماینده ای که با تاسیس فراکسیون های استراتژیکی، شکل واقعی موضع مطالباتی خویش را برای خوزستان، از مطالبات ریز و کوچک به مطالبات بالحق، و متفاوت دیده است. چرا که اذعان داشته خوزستان بعنوان کانون اول منابع، لازم است از گود مطالبات ریز و کوتاه خارج شود و حقوق بزرگ و واقعی خود را مطالبه نماید.