جشنواره خرما در بخش اسماعیلیه اهواز برگزار می شود

در راستای معرفی ظرفیت های اقتصادی و گردشگری بویژه نخلستان ها و خرمای بخش اسماعیلیه از توابع شهرستان اهواز ، جلسه ای با حضور بخشدار و رییس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی اهواز و رییس شورای بخش اسماعیلیه و شورا و دهیار مگطوع و خبینه کلیات و جزییات این جشنواره مطرح گردید و آقای […]

در راستای معرفی ظرفیت های اقتصادی و گردشگری بویژه نخلستان ها و خرمای بخش اسماعیلیه از توابع شهرستان اهواز ، جلسه ای با حضور بخشدار و رییس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی اهواز و رییس شورای بخش اسماعیلیه و شورا و دهیار مگطوع و خبینه کلیات و جزییات این جشنواره مطرح گردید و آقای مجید سلیمانی بعنوان دبیر و مدیر اجرایی جشنواره و آقای کریم محسن پور مسوول مالی جشنواره معرفی شدند مکان جشنواره در یکی از باغات نخل روستای مگطوع و زمان آن (پنجشنبه) هفته آینده مورخ ۱۷ شهریور اعلام گردید.