نامگذاری سوم شهریور به نام روز ملی هفتکل در تقویم ایران

حسن نسیمی : سوم شهریور ماه ۱۳۲۰ در شهرستان هفتکل (دومین شهر نفتی ایران و خاورمیانه) یکی از ماندگارترین تابلوهای حماسه، ایستادگی و پایمردی ترسیم شد که تا ابدالتاریخ بر تارک افتخارات و عزت این مرز پرگهر خواهد درخشید. روز سوم شهریور ۱۳۲۰ در حالیکه ایران در یک نیم روز تحت اشغال نیروهای اشغالگر متفقین […]

حسن نسیمی : سوم شهریور ماه ۱۳۲۰ در شهرستان هفتکل (دومین شهر نفتی ایران و خاورمیانه) یکی از ماندگارترین تابلوهای حماسه، ایستادگی و پایمردی ترسیم شد که تا ابدالتاریخ بر تارک افتخارات و عزت این مرز پرگهر خواهد درخشید.

روز سوم شهریور ۱۳۲۰ در حالیکه ایران در یک نیم روز تحت اشغال نیروهای اشغالگر متفقین درآمد اما در شهر کوچک جنوبی اما ثروتمند آن روزهای ایران یعنی هفتکل، فرزند دلیری از تبار مجاهدان بر علیه اشغالگران ایستاد و مظلومانه شهید شد.

آن روز هواپیمای انگلیسی بر باند فرودگاه هفتکل می نشیند، شهید استوارگنجی فرمانده پاسگاه ژاندارمری همراه با سربازی جلوی آن ها قدعلم‌ می‌کند. افسر انگلیسی رودرروی او کرده و از سقوط دولت و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین گفت و از استوار گنجی خواست که خلع سلاح شود. به او گفت شاه تسلیم‌ شده و کشور را به متفقین سپرده است، تو هم تسلیم شو. اما گنجی پاسخ داد: من سربازم! مملکت مال شاه نیست و من سرباز شاه نیستم. من سرباز وطنم. نهایتاً در یک درگیری رودررو استوار گنجی با اصابت گلوله به شهادت رسید 

غروب روز شهادت استوار گنجی و اشغال هفتکل، دلگیرترین غروب شهریورماه گرم هفتکل در سال ۱۳۲۰ بود. شهید عنایت الله گنجی از قوم قشقایی با نثار جان خود از میهن دفاع نمود و بر سوگند سربازی خود در راه وطن جان داد تا آرامگاهش در گورستان هفتکل، امروز سند افتخار سربازی باشد که برای دفاع از مملکت به ضعف خود و قدرت دشمن نیندیشید و تا آخرین قطره خون جنگید.
لذا به پاسداشت نقش شهرستان هفتکل به عنوان یکی از آخرین سنگرهای مقاومت مقابل دژخیمان انگلیس و به احترام جانفشانی و جانبازی "عنایت الله گنجی" شهید مقاومت، از مسئولین استانی و شهرستان می‌خواهیم روز سوم شهریور به عنوان روز ملی هفتکل در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شود.