۲ روستای شهرستان حمیدیه از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت : خط انتقال آب شرب روستاهای “فریسیه” و “عباس یالس” یک ، ۲و سه از توابع شهرستان حمیدیه پایان یافت و این روستاها از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند.محمدرضا کرمی نژاد با اشاره به پایدارشدن آب شرب ۲ روستای حمیدیه اظهار داشت : این روستاها در تنش […]

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت : خط انتقال آب شرب روستاهای "فریسیه" و "عباس یالس" یک ، ۲و سه از توابع شهرستان حمیدیه پایان یافت و این روستاها از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند.محمدرضا کرمی نژاد با اشاره به پایدارشدن آب شرب ۲ روستای حمیدیه اظهار داشت : این روستاها در تنش شدید آبی بودند که با اجرای ۲۲ کیلومتر خط انتقال و یک ایستگاه پمپاژ از خط غدیر آب شرب با کیفیت برای این روستاها تامین شد.مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان جمعیت تحت پوشش این طرح را یک هزار و ۲۰۰ نفر بیان کرد و گفت:علاوه بر جمعیت ساکن بیش از ۹ هزار راس گاو، گاومیش و گوسفند در این روستاها وجود دارد که مشکل تامین آب آنها برطرف شد.کرمی نژاد خاطر نشان کرد: این طرح آبرسانی توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه خوزستان به کارفرمایی آبفا خوزستان اجرا شد.