دستگیری قاتل فراری درهندیجان

فرمانده انتظامی هندیجان خبرداد : دستگیری قاتل فراری درهندیجان . به گزارش خبرنگارما ازهندبجان سرهنگ میرمقدم فرمانده انتظامی هندیجان گفت: پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان هندیجان در بامداد ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱ باتلاش های شبانه روزی و بکارگیری منابع و مخبرین و هماهنگی بامقام قضایی شهرستان توسط عوامل کلانتری مرکزی موفق به دستگیری یک نفر قاتل فراری […]

فرمانده انتظامی هندیجان خبرداد : دستگیری قاتل فراری درهندیجان . به گزارش خبرنگارما ازهندبجان سرهنگ میرمقدم فرمانده انتظامی هندیجان گفت: پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان هندیجان در بامداد ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱ باتلاش های شبانه روزی و بکارگیری منابع و مخبرین و هماهنگی بامقام قضایی شهرستان توسط عوامل کلانتری مرکزی موفق به دستگیری یک نفر قاتل فراری به شدند که تحت تعقیب دادسرا و پلیس آگاهی استان خوزستان به مدت ۵ سال بوده توسط پلیس هندیجان دستگیرو متهم جهت مراحل قانونی به دادسرای استان خوزستان تحویل داده شد. وی افزود:قانون براساس پایه استواراست بایداشاره داشت که نیروی انتظامی درراستای امنیت درکشورومرزهای آبی وخاکی درراستای مبارزه باهرگونه تخلف اعم ازقاچاق موادمخدروسوخت وتامین امنیت استواروپایداراست .میرمقدم فرمانده انتظامی هندبجان درپایان اظهارداشت:ازشهروندان هندبجان ضمن قدرانی که باپلیس وفرماندهی انتظامی کمال همکاری رادارندتشکرمی نمایم./ خبرنگارناصرحکیمی