تلف شدن حدود ۲۰۰ هزار قطعه ماهی در خوریات بندر ماهشهر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر با اشاره به تلفات تعداد زیادی ماهی و بچه ماهی در بندر ماهشهر، از بررسی علت وقوع این اتفاق خبر داد.ایرج سلیمانی اظهار کرد: روز گذشته تلف شدن تعداد زیادی ماهی در دریاچه نمک بندر ماهشهر مشاهده شده که علت این تلفات در حال بررسی است. وی افزود: برآورد […]

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر با اشاره به تلفات تعداد زیادی ماهی و بچه ماهی در بندر ماهشهر، از بررسی علت وقوع این اتفاق خبر داد.ایرج سلیمانی اظهار کرد: روز گذشته تلف شدن تعداد زیادی ماهی در دریاچه نمک بندر ماهشهر مشاهده شده که علت این تلفات در حال بررسی است.

وی افزود: برآورد دقیقی از میزان تلفات ماهیان در دست نیست و بررسی‌ها در این زمینه در حال انجام است.سلیمانی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار قطعه ماهی تلف شده‌اند، افزود: اداره دامپزشکی نمونه‌گیری از ماهیان و اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان نمونه‌گیری از آب را انجام داده و به آزمایشگاه ارسال کرده‌اند و تا زمانی که نتایج نمونه‌گیری‌ها مشخص نشود نمی چ‌توان درمورد علت این اتفاق اظهار نظر کرد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر در خصوص احتمال تلفات ماهیان در پی آلودگی آب با آلاینده خاصی تصریح کرد: بررسی‌ها در مورد اینکه این تلفات ارتباطی با منابع آلاینده دارد یا خیر، در حال انجام است.