برداشت انگور از تاکستان های شهرستان کارون

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون گفت: یکی از قطبهای تولیدکننده انگور در استان خوزستان شهرستان کارون است که  بسیاری از روستاییان به تولید انگور اشتغال دارند. جبار حمادی افزود: غزاویه بزرگ اسلام ٱبادچمیان وچمیان بیشترین سطح زیر کشت منطقه و حدود ۴۵ هکتار از تاکستان ها را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون گفت: یکی از قطبهای تولیدکننده انگور در استان خوزستان شهرستان کارون است که  بسیاری از روستاییان به تولید انگور اشتغال دارند.

جبار حمادی افزود: غزاویه بزرگ اسلام ٱبادچمیان وچمیان بیشترین سطح زیر کشت منطقه و حدود ۴۵ هکتار از تاکستان ها را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: تاکستان های این شهرستان به روش سنتی وپاچراغی بوده و  به طور معمول از هر هکتار ۱۵  تن محصول برداشت می شود

حمادی در پایان اظهارداشت: محصول تولیدی برگ و میوه این شهرستان از ارقام سلطانى، قرمز، عسکرى است.در جهت حمایت از بهره برداران و ترویج توسعه کشت انگور جشنواره انگور شهرستان باهمکاری فرمانداری شهرستان میراث فرهنگی و بخشداری سویسه وسازمان جهاد کشاورزی درروستای غزاویه بزرگ در روز پنجشنبه ساعت ۲۱ برگزار می شود. /خبرنگارناصرحکیمی