بازدید معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مرکز بهداشت هندیجان

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مرکز بهداشت هندیجان بازدید کرد.به گزارش خبرنگارمااز هندیجان چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ دکتر ناصر ضیغمی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه و مرکز بهداشت استان به همراهی تیمی از کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان از مرکز بهداشت شهرستان هندیجان و واحدهای زیرمجموعه بازدید کردند. […]

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مرکز بهداشت هندیجان بازدید کرد.به گزارش خبرنگارمااز هندیجان چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ دکتر ناصر ضیغمی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه و مرکز بهداشت استان به همراهی تیمی از کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان از مرکز بهداشت شهرستان هندیجان و واحدهای زیرمجموعه بازدید کردند.

در این بازدید که با همراهی دکتر داود رئیسی مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان و مهندس پرویز جوانمردی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت هندیجان انجام گرفت، کارشناسان ستادی واحدهای مختلف مرکز بهداشت استان ازجمله بهداشت حرفه ای، بهداشت روان، امور دارویی، بهداشت خانواده، پیشگیری و مبارزه با بیماریها، تغذیه، IT و بهداشت محیط، بخشهای مختلف مرکز بهداشت هندیجان ازجمله ستاد مرکز بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت را مورد پایش و ارزشیابی قرار دادند.درپایان: پایش، موارد بررسی شده با جزئیات کامل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت شناسایی و راهکارهای لازم جهت بهبود وضعیت ارائه گردید./خبرنگارناصرحکیمی