خریداری حدود ۳۹ هزار تن گندم از کشاورزان شادگان

رئیس اداره تعاون روستایی شادگان گفت: حدود ۳۹ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.سید ماجد موسوی با اشاره به پایان عملیات خرید گندم از کشاورزان شادگان اظهار کرد: با پایان کار برداشت گندم، محصول برداشت شده کشاورزان شادگانی با نرخ مصوب خریداری و به مراکز خرید تحویل داده شد.وی افزود: امسال […]

رئیس اداره تعاون روستایی شادگان گفت: حدود ۳۹ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.سید ماجد موسوی با اشاره به پایان عملیات خرید گندم از کشاورزان شادگان اظهار کرد: با پایان کار برداشت گندم، محصول برداشت شده کشاورزان شادگانی با نرخ مصوب خریداری و به مراکز خرید تحویل داده شد.وی افزود: امسال حدود ۳۹ هزار تن محصول گندم توسط مراکز خرید، خریداری شد و به سیلوها و کارخانه‌های تولید آرد ارسال شده است.موسوی با بیان اینکه شادگان دارای ۵۷ هزار هکتار زمین کشاورزی است، ادامه داد: گندم، خرما و برنج عمده‌ترین محصولات کشاورزی این شهرستان هستند.