اهالی روستای شیخ طعمه حمیدیه ۴۰ روز بدون آب آشامیدنی

با کاهش شدید آورده رودخانه کرخه در پایین دست بویژه شهرستان حمیدیه شاهد قطعی جریان آب لوله کشی در آبادی ها از جمله روستای “شیخ طعمه” هستیم.آقای جنادله می گوید : حدود ۴۰ روز است که آب روستا قطع و بوسیله تانکر به آبادی شیخ طعمه آبرسانی می شود که کفاف نیازهای مردم را نداشته […]

با کاهش شدید آورده رودخانه کرخه در پایین دست بویژه شهرستان حمیدیه شاهد قطعی جریان آب لوله کشی در آبادی ها از جمله روستای "شیخ طعمه" هستیم.آقای جنادله می گوید : حدود ۴۰ روز است که آب روستا قطع و بوسیله تانکر به آبادی شیخ طعمه آبرسانی می شود که کفاف نیازهای مردم را نداشته و گاهی شاهد مجادله اهالی بر سر نوبت آب هستیم

لازم به یادآوری است روستای شیخ طعمه حدود ۱۵۰ متر با رودخانه کرخه فاصله دارد .انتظار می رود با جلوگیری از کاشت شلتوک در استان های بالادست کرخه و مناطق پایین دست سیمره و تشدید مراقبت ها در این استان ها شاهد حداقل تامین آب شرب روستاهای پایین دست باشیم