معرفی ۱۲ متقاضی دریافت تسهیلات بنیاد برکت به بانک ها در آبادان

رئیس اداره شیلات شهرستان آبادان گفت: به فراخور اقلیم منطقه در زمینه صید و صیادی و آبزی پروری ۱۲ متقاضی دریافت تسهیلات بنیاد برکت به بانک ها معرفی شده است.به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان، موسی کاکایی، طی بازدید با حضور نماینده بنیاد برکت در حوزه چوئبده پیشرفت فیزیکی طرح پرورش ماهی گرمابی […]

رئیس اداره شیلات شهرستان آبادان گفت: به فراخور اقلیم منطقه در زمینه صید و صیادی و آبزی پروری ۱۲ متقاضی دریافت تسهیلات بنیاد برکت به بانک ها معرفی شده است.به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان، موسی کاکایی، طی بازدید با حضور نماینده بنیاد برکت در حوزه چوئبده پیشرفت فیزیکی طرح پرورش ماهی گرمابی این منطقه را ارزیابی کرد.

وی در جریان این بازدید با بیان اینکه ۳ تسهیلگر بنیاد برکت در محدوده بخش مرکزی، چوئبده (تنگه ۳) و اروند کنار و دهستان نوآباد با فرهنگ سازی در بین جامعه هدف و تشویق و ترغیب متقاضیان در راستای پرورش آبزیان در حال همکاری هستند.

رئیس اداره شیلات شهرستان آبادان تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات بنیاد برکت در سال جاری را ۱۲ نفر اعلام کرد و افزود: به فراخور اقلیم منطقه در زمینه صید و صیادی و آبزی پروری با استفاده از اعطای تسهیلات بنیاد برکت با کارمزد نسبی از طریق بانک های عامل ( نظیر صندوق کارآفرینی امید، بانک پارسیان و ...) اقدامات خوبی انجام شده است.

کاکایی یادآور شد: در سال های گذشته ۷۶ طرح شیلاتی خُرد با حمایت این بنیاد در مناطق کم برخوردار و روستایی به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال تامین اعتبار شده است و همچنین سقف پرداخت تسهیلات به متقاضیان از ۵۰ میلیون تومان در سال ۹۹ به ۱۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.