فرماندار دشت آزادگان از بزرگان بنی طرف و بیت شرهان بدلیل عدم تیراندازی در مراسم تشییع تشکر کرد

فرماندار دشت آزادگان از بزرگان بنی طرف و بیت شرهان بدلیل عدم تیراندازی در مراسم تشییع تشکر کرد.فرماندار دشت آزادگان باشرکت درمراسم فاتحه خوانی درسطح شهرستان، از بزرگان طوایف بنی طرف و علی الخصوص بیت شرهان بواسطه همکاری در برقراری امنیت تقدیر و تشکر کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشت آزادگان : حمید سیلاوی […]

فرماندار دشت آزادگان از بزرگان بنی طرف و بیت شرهان بدلیل عدم تیراندازی در مراسم تشییع تشکر کرد.فرماندار دشت آزادگان باشرکت درمراسم فاتحه خوانی درسطح شهرستان، از بزرگان طوایف بنی طرف و علی الخصوص بیت شرهان بواسطه همکاری در برقراری امنیت تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشت آزادگان : حمید سیلاوی فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان امروز شنبه ۲۱ خرداد با حضور در مراسم فاتحه خوانی مرحوم عدنان شرهانی از بزرگان و معتمدین قبیله بنی طرف، ضمن عرض تسلیت از خانواده و بزرگان بیت شرهان و دیگر طوایف شهرستان تشکر و قدردانی کرد.

فرماندار در حاشیه این مراسم که جمعی ازاعضای شورای تامین ومسئولین ادارات وی را همراهی می کردند گفت: افتخار می کنم که در این شهرستان طوایف و بزرگانی داریم که یک حرکت ارزشی را جایگزین اقدامات ضدارزشی و مخل نظم عمومی مانندتیراندازی در مراسمات می کنند وانتظار داریم تمامی مشایخ وبزرگان هرگونه حرکتی که موجب سلب آسایش مردم وموجب رعب و وحشت واحیانا"مرگ عزیزان می شود کنار بگذارند.

فرماندار افزود : تاکید شیوخ طوایف بزرگ و محترم بنی طرف مبنی برعدم تیراندازی درمراسم فاتحه خوانی وتشیع جنازه، مایه مباهات شهرستان وجای تقدیر و تشکر را دارد. و یقین داریم جوانان ما با تاسی ازبزرگان ومشایخ خود ، راه صحیح بزرگداشت درگذشتگان را ادامه خواهندداد.