کشف یک پیکر دیگر در متروپل : تعداد جانباختگان به ۴۲ نفر رسید

دقایقی پیش پیکر یکی از جانباختگان در زیر آوار برج متروپل کشف و بیرون کشیده شد.این پیکر در نزدیکی محل کشف دو پیکر قبلی رؤیت و بیرون کشیده شد. احتمال می رود در محل مورد نظر پیکرهای جانباختگان دیگری نیز بدست آید. پیکر کشف شده برای تشخیص هویت و طی مراحل قانونی به پزشکی قانونی […]

دقایقی پیش پیکر یکی از جانباختگان در زیر آوار برج متروپل کشف و بیرون کشیده شد.این پیکر در نزدیکی محل کشف دو پیکر قبلی رؤیت و بیرون کشیده شد.

احتمال می رود در محل مورد نظر پیکرهای جانباختگان دیگری نیز بدست آید. پیکر کشف شده برای تشخیص هویت و طی مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.با احتساب پیکر تازه کشف شده، جمع جانباختگان پیدا شده به عدد ۴۲ رسیده است.