عکس العمل نیروگاه در مقابل تجمع کارگران اخراجی بومی چه بود؟

بعد از ایستادگی کارگران شجاع و بومی شهرستان باوی در جلوی نیروگاه به مدت نه روز ، این شرکت، تمام توان خود را به کار بست که جلوی این تجمع که علیه تبعیض و رانت در استخدام ها در نیروگاه شکل گرفته بود را بگیرد،نیروگاهی که سالها تبدیل به حیاط خلوت چند نفر شده بود […]

بعد از ایستادگی کارگران شجاع و بومی شهرستان باوی در جلوی نیروگاه به مدت نه روز ، این شرکت، تمام توان خود را به کار بست که جلوی این تجمع که علیه تبعیض و رانت در استخدام ها در نیروگاه شکل گرفته بود را بگیرد،نیروگاهی که سالها تبدیل به حیاط خلوت چند نفر شده بود و در نبود نظارت و مطالبه گری در شهرستان باوی، آنها با نادیده گرفتن حقوق مردم شهرستان باوی، استخدامها را بین خود تقسیم می کردند و سهم بسیار ناچیزی به شهرستان می دادند.

آقایان ف_ق و پ_ ح معاونان جناب محمدی مدیر عامل نیروگاه،مردان پشت پرده بانیان چنین وضعی هستند که افرادی را از صدها کیلومتر دورتر بر سر کار می آورند ولی جوانان بیکار باوی باید متحمل آلودگی محیط زیستی ، سرطان ، پساب نیروگاه و... می شدند.

آنها برای برچیدن تجمع مسالمت آمیز و صنفی کارگران که علیه فساد مبارزه می کردند،پدران بعضی کارگران را که در نیروگاه کار می کردند را فراخواندند و معلوم نشد که چه شد که چند تن از کارگران روز بعد دیگر نیامدند،زدن بر چسب های مختلف نیز حیله هایی بود که جهت ترساندن کارگران به کار برده شد.

علیرغم انتقادات دلسوزانه فرماندار و امامان جمعه سه شهر ویس ، شیبان و ملاثانی در عدم عمل به مسئولیت اجتماعی این شرکت در قبال شهرستان، این افراد گوششان بدهکار کسی نبوده و به تخلفات خود ادامه میدادند،جای سئوال است چگونه این مسئولان که از دوره اصلاحات برجای مانده اند و به مردم نگاه بالا به پایین دارند ،هنوز بر سر کرسی جا خشک کرده اند؟چرا این مدیران پاسخگوی هیچ مسئولی در شهرستان و استان نمی باشند؟

دولت انقلابی ریسی چرا تا حالا به سوء مدیریت و تبعیض در نیروگاه ورود نکرده است و مدیرانی را که از دوره اصلاحات باقی مانده اند را بر کنار نکرده است؟

مگر استان خوزستان کم نخبه دارد که مدیری را از خارج از استان منصوب می کنند که مردم را به چشم رعیت نگاه می کند و حتی در جلسات شورای اداری شهرستان شرکت نمی کند.