رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان هندیجان منصوب شد

رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان هندیجان منصوب شد: آیین تکریم و معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان هندیجان انجام شد. به گزارش خبرنگارمااز هندیجان آیین تکریم و معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان هندیجان پیش ازظهر امروز دوشنبه ۹ خردادماه ماه ۱۴۰۱ به ریاست عبدالحسن دریائی فرماندار و با حضور تقتایی معاون […]

رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان هندیجان منصوب شد: آیین تکریم و معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان هندیجان انجام شد.
به گزارش خبرنگارمااز هندیجان آیین تکریم و معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان هندیجان پیش ازظهر امروز دوشنبه ۹ خردادماه ماه ۱۴۰۱ به ریاست عبدالحسن دریائی فرماندار و با حضور تقتایی معاون مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان برگزار شد.
در این جلسه از زحمات آقای مصطفی درویشی در دوران ۷ ساله تصدی مدیریت این اداره تقدیر و آقای داریوش رستمی به عنوان رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان هندیجان معرفی شد. خبرنگارناصرحکیمی