نماینده مردم شوش و کرخه بر لزوم استفاده از توان نیروهای بومی متخصص در بافت مدیریتی مناطق محروم تاکید کرد

نماینده شوش و کرخه در مجلس با بیان اینکه تنها خواسته ام استفاده از نیروهای بومی با عرضه و توانمند است،گفت: توجه به مناطق و مردم محروم در اولویت کاری است. محمد کعب عمیر در یک گفت و گوی رسانه ای اظهار داشت: تنها خواسته ام استفاده از نیروهای بومی ماندگار باعرضه، توانمند و متخصص […]

نماینده شوش و کرخه در مجلس با بیان اینکه تنها خواسته ام استفاده از نیروهای بومی با عرضه و توانمند است،گفت: توجه به مناطق و مردم محروم در اولویت کاری است. محمد کعب عمیر در یک گفت و گوی رسانه ای اظهار داشت: تنها خواسته ام استفاده از نیروهای بومی ماندگار باعرضه، توانمند و متخصص در استان و به خصوص در حوزه انتخابیه شوش و کرخه است تا مردم از خدمات بهتری بهره مند شوند.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب خلاف واقع منتشر شده از رسانه های غیر رسمی درباره دخالت در انتصابات مدیران گفت: شأن و جایگاه نماینده، سفارش یک شخص برای انتصاب به عنوان مدیر نیست.اینکه برخی ها استیضاح وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی را به انتصاب اشخاص خاصی نسبت می دهند کاملاً غلط است.وی ادامه داد: تنها خواسته ام استفاده از نیروهای بومی ماندگار باعرضه، توانمند و متخصص در استان و به خصوص در حوزه انتخابیه شوش و کرخه است تا مردم از خدمات بهتری بهره مند شوند.

کعب عمیر خاطرنشان کرد: از ابتدای ورودم به مجلس در چارچوب وظایف نظارتی ام در برابر کارشکنی های دستگاه های اجرایی و شرکتها،حامی مردم بودم.در ادامه مسیر نیز بدون توجه به حواشی در کنار مردم و حامی حقوق آنها بدون خواهم بود.نماینده مردم شوش و کرخه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان نمود:سعی کردم تا توجه به مناطق و مردم محروم در اولویت کاری بنده باشد و صدای مردمی باشم که سالها از کمترین نیازها برخوردار نبوده اند.