نشست بررسی طرح جامع فاضلاب شهرستان های اهواز و کارون به ریاست خانچی برگزار شد

بیستمین جلسه بررسی طرح جامع فاضلاب شهرستان های اهواز و کارون در سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان امروز دوشنبه ١٩ اردیبهشت بیستمین جلسه بررسی طرح جامع فاضلاب شهرستان های اهواز و کارون در سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی به ریاست محمد خانچی و با […]

بیستمین جلسه بررسی طرح جامع فاضلاب شهرستان های اهواز و کارون در سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان امروز دوشنبه ١٩ اردیبهشت بیستمین جلسه بررسی طرح جامع فاضلاب شهرستان های اهواز و کارون در سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی به ریاست محمد خانچی و با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد.

در این جلسه شرکت آب و فاضلاب خوزستان در خصوص پیشرفت فیزیکی و برنامه پروژه طرح جامع فاضلاب در مقطع شهرستان کارون و ترمیم و مرمت نوارهای حفاری و فرمانداری‌های اهواز و کارون نیز در خصوص اخذ مجوز های حفاری و همچنین ترمیم نوار حفاری‌های ناشی از اجرای طرح جامع فاضلاب اهواز گزارشی را ارائه دادند.

محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان بر هماهنگی دستگاه ها جهت پیشرفت پروژه های فاضلاب و حل مشکلات در این حوزه تاکید کرد.