داور فوتبال بخاطر تخلفات متعدد از ریاست شورای شهر خرمشهر برکنار شد

با حکم شورای حل اختلاف استان خوزستان، پورخلف رئیس شورای شهر خرمشهر به دلیل تخلفات متعدد از ریاست شورا عزل شد.به گزارش خبرنگار ما، با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور چنانچه هر یک از اعضای شوراها در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی […]

با حکم شورای حل اختلاف استان خوزستان، پورخلف رئیس شورای شهر خرمشهر به دلیل تخلفات متعدد از ریاست شورا عزل شد.به گزارش خبرنگار ما، با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور چنانچه هر یک از اعضای شوراها در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد طبق قانون از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه محروم می شود.

پس از اتفاقات ناگوار خرمشهر در برکناری غیرقانونی شهردار آن شهر، بی ثباتی در سیستم شهرداری و پس از ارسال گزارشات متعدد در خصوص تخلفات آقای عبدالنبی پورخلف رئیس شورای شهر خرمشهر به شورای حل اختلاف استان خوزستان، هیات رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی پس از تشکیل جلسه وفق بند ۴ ماده ۹۲ با اکثریت آرا، رای محرومیت ایشان از عضویت در هیات رئیسه شورا تا پایان دوره ششم و نیز محرومیت از نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه را صادر نمود.این اقدام قاطع شورای حل اختلاف استان هشدار به شوراها و کسانی است که بخاطر موضوعات شخصی و سیاسی منافع مردم و شهر را به خطر می اندازند.
*قابل ذکر است آقای پورخلف همزمان در میادین ورزشی نیز به عنوان داور مشغول به فعالیت می باشد.*