مدیرکل آموزش و پرورش از دانش آموزان و فرهنگیان نخبه قرآنی شادگان تجلیل کرد

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان ؛دانش آموزان و فرهنگیان نخبه قرآنی شادگان تجلیل شدند.سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در جریان سفر به شهرستان شادگان از فرهنگیان و دانش آموزان نخبه شهرستان شادگان تجلیل کرد.مسعود حمیدی نژاد شامگاه سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در جریان سفر به شهرستان شادگان از […]

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان ؛دانش آموزان و فرهنگیان نخبه قرآنی شادگان تجلیل شدند.سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در جریان سفر به شهرستان شادگان از فرهنگیان و دانش آموزان نخبه شهرستان شادگان تجلیل کرد.مسعود حمیدی نژاد شامگاه سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در جریان سفر به شهرستان شادگان از فرهنگیان و دانش آموزان نخبه قرآنی شهرستان شادگان تجلیل کرد.